Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

СЕДМИЦА НА МЕДИЦИНСКАТА ФИЗИКА

2 Ноември 2015
-
7 Ноември 2015

​Във връзка с честване на Международния ден на медицинската физика 7 ноември и рожден ден на Мария Кюри Катедрата по физика и биофизика към МУ-Варна организира за трета поредна година седмица на МЕДИЦИНСКАТА ФИЗИКА. В периода от 2 до 7 ноември 2015 г. ще бъдат проведени разнообразни събития на територията на университета и университетската болница за популяризиране на медицинската физика, насочени към ученици, студенти, граждани и гости на Варна и областта.

В програмата ще бъдат включени:
  •  Ден на отворените врати в Катедра "Физика и биофизика" на МУ-Варна;
  •  Ден на отворените врати за ученици и студенти в "Клиниката понуклеарна медицина, метаболитна терапия и лъчелечение" и "Клиниката по образна диагностика" на УМБАЛ "Св. Марина" - Варна;
  •  Лекции по темата "Медицинска физика и апаратура";
  •  Състезание за ученици от среден курс на училища от Варна и регионана тема "Медицинска физика - къде, как и защо?";
  •  Конкурс за постери на тема "Медицинска физика - къде, как и защо?" за студенти и ученици.