Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Първи Национален симпозиум на лъчетерапевтичните лаборанти

20 Март 2015
-
21 Март 2015

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим на Първия Национален симпозиум на лъчетерапевтичните лаборанти на тема "Имобилизация и позициониране на пациентите при планиране и извършване на лъчелечение", който ще се проведе на 20 и 21 март 2015 година в Токуда Болница.
Симпозиумът се организира от Българската асоциация на лъчетерапевтичните лаборанти под патронажа на IAEA и ESTRO съвместно с екип от СБАЛОЗ и е продължение на станалите вече традиционни национални курсове за лъчетерапевтичните лаборанти.
Целта на Симпозиума е да се придобият практически познания за методите за позициониране и имобилизация на пациентите по време на всички етапи на лъчелечението.
Програмата е ориентирана към всички категории медицински специалисти, чиято ежедневна практика изисква разбиране, познаване и прилагане на тези методи. В програмата е включена и практическа част. Участниците ще имат възможност да упражнят използването на различни видове имобилизации в съответствие с новата апаратура и иновативните за България методики в лъчетерапията.
До този момент курсовете бяха посетени от над 280 участника - рентгенови лаборанти, лекари, медицински физици, български и международни лектори, представители на ESTRO.
Тази година очакваме с презентации да се представят колеги от съседните балкански страни, членът на ESTRO Committee Guy Vandevelde, както и лектори от водещите компании.
Надяваме се на Вашето участие в Симпозиума с постер или презентация по темата.
Управителният Съвет на Българската Асоциация на Лъчетератевтичните Лаборанти - БАЛТЛ взе решение да предостави възможност на желаещите да станат членове на Асоциацията чрез заплащане на Преференциална такса за Встъпителен членски внос (20 лв.). Условието е валидно за времето на Симпозиума. По този начин участниците могат да се възползват от по-ниската такса участие (30 лв.), както и да се ползват от всички права на активните й членове.

Желаещите могат да го направят до дата 02.03.2015 г. чрез изпращане на попълнена Заявка за Членство в БАЛТЛ и превеждане на встъпителен членски внос сметката на Асоциацията.

Бланка за Членство в БАЛТЛ и допълнителна информация може да получите, като изпратите е-мейл на официалният адрес на Асоциацията - bsrtt@mail.bg.

Курсът ще бъде акредитиран от БАПЗГ.

Официални езици - български и английски. Ще бъде осигурен превод на български език.
Официалната вечеря ще се състои на 20 Март.
Подсигурени са нощувки и закуски в Хотел АТМ, бул. Цариградско шосе 131.

Председател на БАЛТЛ
Ивет Паянова