Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

МУ-Варна започва обучението на първите магистри по най-новата за страната специалност „Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА“

Вчера, 15 октомври, беше първият учебен ден за 32-мата студенти по най-новата за страната ни специалност „Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА", която Медицински университет – Варна стартира от тази година.  Доц. Емануала Мутафова, декан на Факултета по обществено здравеопазване, приветства новоприетите студенти и представи накратко новата програма.

Магистърската програмата по „Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА" е естествено надграждане на образователната степен „професионален бакалавър по рехабилитация", изучавана в медицинските колежи в страната. В процеса на изготвянето й е използван опитът на водещи европейски държави като Франция, Германия, Холандия с дългогодишни традиции в областта на балнеологията. Сред основните медицински дисциплини, които ще изучават студентите, са мануална медицина, специализирани масажни и кинезитерапевтични техники, таласотерапия, уелнес и СПА, хранене и диететика. Същевременно магистратурата включва и широк набор от немедицински дисциплини от областта на психологията, икономиката, мениджмънта, туризма, които се преподават рутинно в Европа в рамките на такава подготовка. Преподавателският състав включва както лектори от МУ-Варна, така и специалисти от други университети в града. След завършване на двугодишната програма магистрите ще могат да практикуват както в СПА, рехабилитационни, оздравителни и спортни центрове, но и в многопрофилни болници за активно лечение, домове за стари хора и хосписи, социални заведения за лица с увреждания.

Медицинското обучение ще бъде осъществявано в Катедрата по физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални заболявания и клиниките на УМБАЛ „Св. Марина" - Варна. Ще бъдат използвани и крайбрежните бази за обучение. Целта е студентите да получат достъп до най-модерните балнео и СПА центрове, разположени в близост до Варна.  

 „В последните години се наблюдава осезаем дефицит на специализирани кадри за длъжности, които са нови или в момента се появяват, както и за кадри на средно мениджърски позиции, за т.нар. „редки" специалисти – в областта на голф туризма, някои СПА и уелнес процедури, масажи и др.", каза доц. Емануела Мутафова. „Появява се необходимост от специализирано обучение, от осъвременяване на учебните планове и програми, така че обучението да бъде в максимално тясна връзка с бизнеса."

За необходимостта от магистратура по рехабилитация у нас се говори от десетина години и това е свързано с един недостатък в образованието ни – непризнаването в Европа на научната степен „професионален бакалавър", тъй като тя не е съобразена с европейското законодателство. Единственият вариант за завършилите медицинските колежи в страната до момента бе да надградят директно образованието си до степен „магистър" в Националната спортна академия – НСА. Това, обаче, е дейност, която според действащото законодателство у нас се извършва от медицинските университети.

В продължение на няколко години екипът от МУ-Варна, който стои зад програмата, дискутира с Асоциацията по физикална и рехабилитационна медицина въпроса, какви стъпки да бъдат предприети, за да бъде променена тази ситуация. След множество приети запитвания и предложения от страна на самите студенти и завършили специалисти  ръководството на МУ-Варна стига до извода, че подобна магистратура е действително необходима. „Така бяха предприети действия за разработването на учебна програма, в нейното създаване бе ангажиран екип от специалисти, които според мен се справиха професионално със задачата си и днес МУ-Варна е единственото висше медицинско училище, което предоставя на младите хора възможността да получат добра квалификация в тази модерна област на медицината", споделя ръководителят на програмата д-р Илия Тодоров от Катедрата по физикална и рехабилитационна медицина при МУ-Варна. „Нашият университет е новатор, а тази магистратура е единствената по рода си в страната".

 Напомняме, че програмата бе представена за първи път на Първия годишен конгрес на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм, който се състоя през май тази година в Хисар. Тя предизвика голям интерес сред участниците във форума - представители на туристическия бранш. Ръководители на престижни балнео и СПА хотели от България и чужбина, на туристически агенции, кметове на общини и гости на конгреса дадоха висока оценка на структурата и съдържанието на програмата и коментираха, че тя отговаря напълно на потребностите на бизнеса и може да бъде оценена като много перспективна.