Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Европейски специалист по фармацевтичен маркетинг изнася лекции в МУ-Варна

​На 21-ви и 22-ри май 2015 г. гост-лектор в Медицински университет – Варна ще бъде доц. Влодимир Биалик, д.и.н., ръководител на Катедрата по фармакоикономика към Факултета по фармация в Медицинския университет в Катовице, Полша. Той ще говори по съвременните проблеми на глобалния лекарствен пазар и проблемите във фармакоикономическия анализ:

21.05.2015 (четвъртък), от 15:30, Зала 106,

Медицински колеж – Варна

1. Фармакоикономика – проблеми и ограничения
2. Анализ на въздействието на бюджета
3. Фармацевтичен бизнес
4. Система за реимбурсация в Полша

22.05.2015 (петък) от 15:30, Зала 106,

Медицински колеж – Варна

5. Медицина, основана на доказателства
6. От медицина, основана на доказателства, към медицина, основана на маркетинга
7. Оригинални срещу генерични лекарства
8. Как да излъжем със статистиката

Поканени са всички студенти, докторанти, преподаватели и всички с интереси в областта на фармацевтичния маркетинг.

Лекциите ще бъдат особено подходящи и от полза за студентите от 5-ти курс специалност Фармация, на които скоро предстои да се явят на държавни изпити.

Доц. Биалик пристига в МУ-Варна като преподавател в рамките на двустранното споразумение за сътрудничество по програма „Еразъм+" между МУ-Варна и Медицински университет – Силезия, Полша, подписано през 2013 година.

Лекциите ще се състоят на 21-ви и 22-ри май 2015 (четвъртък и петък) от 15.30 часа в Зала 106, Медицински колеж – Варна.  

Лекциите ще бъдат на английски език с превод на български.