Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Университетската болница „Св. Марина“ и МУ-Варна инициират изграждането на мрежа от центрове в страната за лечение на инсулти

​​

Доц. д-р Силва Андонова от Университетската болница „Св. Марина" във Варна оглави секция по инсулти към Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика

Това стана ясно на състоялия се от 2 до 4 октомври 2015 г. в София Първи национален конгрес по невросонология и мозъчна хемодинамика с международно участие, организиран по случай 10-годишния юбилей на сдружението. Конгресът беше открит от изобретателя на транскраниалната доплерова сонография проф. Рюн Аслид (Берн, Швейцария). В него взеха участие над 300 лекари, сонолози и студенти от България, Австрия, Швейцария, Сърбия, Македония, Русия, Грузия и др.

Основен акцент на събитието бяха иновативните методи за лечение на мозъчния инсулт, представени от проф. Курт Нидеркорн (Медицински университет – Грац, Австрия), академик Е. Титянова (СУ "Св. Климент Охридски" София), доц. Иво Петров (Сити клиник София) и др. На работен семинар, посветен на Глобалната инициатива SITS за безопасно лечение на инсулта (Safe Implementation of Treatments in Strokе) доц. д-р Силва Андонова от Медицински университет - Варна сподели опита на Университетската болница „Св. Марина", която е първата българска неврологична клиника, присъединена към регистъра SITS през 2011 г.

По предложение на доц. Андонова, Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика (БАНМХ), чийто председател е акад. Е. Титянова, взе решение за обособяване на секция по инсулти към сдружението. Създаден бе Координационен комитет с председател доц. Силва Андонова, включващ локалните координатори на българските центрове в SITS регистъра: д-р Ив. Петров (МБАЛ Шумен), д-р Т. Митева  (МБАЛ Търговище), д-р В. Андонова (МБАЛ „Св. Пантелеймон" Пловдив), д-р Р. Калпачки (УМБАЛ „Св.Анна", София) и др. Очаква се до края на тази година броят на българските болници, участващи в международния регистър, да се увеличи, а страната ни да се възползва от възможностите да въведе съвременен модел на обслужване на болни с мозъчен инсулт с логистичната подкрепа на инициативата ESO EAST, насочена специално  към потребностите на държавите от Централна и Източна Европа, уточни доц. Андонова. Този проект на Европейската организация по инсулти ще бъде разработен с отчитане на спецификата на страните от региона и динамиката на процесите в тях, допълни още тя.

Като център с най-богат опит в приложението на интравенозна тромболиза в страната, Университетската болница „Св. Марина" и Медицинският университет във Варна поемат инициативата за изграждане на мрежа от центрове за лечение на инсулти в страната.  Това ще стане чрез обучение на регионалните координатори по модела на международния регистър SITS и обучение на екипи от специалисти, ангажирани в лечението на острите инсулти, което е първата стъпка в борбата с мозъчните инсулти. За лечение с тромбектомия (механична екстракция на тромба от мозъчните артерии) е необходимо специфично обучение на специалистите, единодушни бяха участниците в конгреса.​