Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

За най-новите тенденции в развитието на аналитичната апаратура

Приложен семинар, посветен на последните тенденции в развитието на аналитичната апаратура за спектроскопия, елементен анализ, газова и течна хроматография с масспектрометрия, ще се проведе на 5 февруари 2015 г. във II-ра аудитория на МУ-Варна.

Гост-лектори ще бъдат д-р Шон Билсбъро и д-р Джон Ъптън, продуктови специалисти в Agilent Technologies с дългогодишен опит в областта на масспектрометрията.

В рамките на семинара ще бъдат представени разнообразни приложения на инструменталния анализ в областта на научните изследвания, като целеви и нецелеви анализ чрез течна хроматография с масспектрометрия, количествено и качествено определяне на замърсители и биологично активни вещества в растения и билки, храни, води, биологични течности и др.; идентифициране и количествено определяне на лекарства в биологични проби и др.

Пълната програма на семинара можете да видите тук.

Заповядайте на 5 февруари 2015 г., четвъртък, от 10.00 часа във 2-ра аудитория в сградата на Ректората на МУ-Варна.