Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Хората с висока квалификация и професионализъм са най-ценният капитал във ФДМ - Варна

Интервю с доц. д-р Цветан Тончев дм, Декан на факултета по дентална медицина към Медицински университет  - Варна

 

Интервю: Велина Марковска

 

Доц. Тончев, тази година Факултетът по дентална медицина към МУ – Варна дипломира четвърти випуск абсолвенти и прие за 10-та година студенти за обучение. Много или малко са 10 години?

Доц. Тончев: Двеста двадесет и четири лекари по дентална медицина вече завършиха обучението си във ФДМ на Медицински университет – Варна за изминалите четири години. Нашият факултет е най-младия факултет по дентална медицина в България, и мога да кажа с гордост, че студентите се обучават в съвременен факултет с красива сграда, модерна материална осигуреност и отличен екип от млади преподаватели. ЕКИП - Експерти, Качество, Иновации, Професионализъм, това е мотото, което ни води от началото на първия ми мандат като Декан на ФДМ-Варна.

 

Какви възможности за работа предлага ФДМ-Варна на вече дипломираните магистри по Дентална медицина във Варна?

Доц. Тончев: Това, с което се гордеем е, че към момента около една четвърт от академичния състав са кадри, завършили нашия факултет. Това е изключително добър и ясен показател, че ФДМ - Варна е място, към което младите кадри, търсещи професионална и научна реализация, проявяват интерес. Смятам, че сега с откриването на университетския медико-дентален център, нашият факултет ще бъде още по-привлекателен за тях. Предоставена е възможност да работят, специализират и развиват своя научен потенциал в една модерна структура, оборудвана с най-съвременна апаратура.

 

Кажете ни малко повече за програмите за следдипломно обучение във ФДМ във Варна?

Доц. Тончев: Когато стартира проекта ФДМ-Варна, хората със специалност в денталните катедри се брояха на пръсти. Към момента, по-голямата част от академичния състав има придобита специалност. Тази тенденция е трайна и основната цел е по този начин да осигурим на нашите студенти максимално висока теоритична и практическа подготовка. Това, което съм си поставил за цел в рамките на новия мандат, е да увеличим броя на членовете на академичния състав с повече от една специалност и образователна степен. Нашият университет има потенциала и амбицията това да се реализира.

 

Живеем в динамично време, в което иновативните технологии навлизат в образованието и медицината. Какви са амбициите на ФДМ - Варна?

Доц. Тончев: Част от доскорошните ни амбиции са вече реалност. От началото на академичната 2014-2015 година във ФДМ-Варна, като част от Медицински университет – Варна, се въведе официално платформата за допълнително електронно обучение (Blackboard), която е световен лидер в иновативните технологии в образованието. Системата дава възможност за постоянна комуникация между студенти и преподаватели, мотивира и улеснява достъпа на студентите до учебните ресурси и същевременно осигурява на преподавателите един ефективен и иновативен инструмент за индивидуално оформление на учебния процес.

 

Във високотехнологичната дентална медицина ли виждате бъдещето на  обучението по дентална медицина в България?

Доц. Тончев: Високотехнологичните апарати и технологиите са нещо, което всеки може да си купи, ако разполага с финансови средства. Като Декан на Факултета аз ценя хората, защото те са определящия фактор, позволяващ качествено обучение със своята висока квалификация и професионализъм. Финализирането на един проект, касаещ оборудване, може да приключи за няколко месеца, докато изграждането на един специалист и преподавател е процес, който продължава дълги години. В една конкурентна среда ние сме длъжни да направим необходимото да привлечем хора с потенциал, да им предложим среда в която да го развият и да ги задържим при нас. Това ще даде възможност както за тяхното участие в обучението на студенти, специализанти и докторанти на високо ниво, така и за личното им непрекъснато самоусъвършенстване, професионално и академично развитие. Освен това смятаме в най-скоро време да внедрим най-модерните технологии и симулатори за практическо обучение като по този начин ще се осъществи плавен и логичен преход от предклиничната към клиничната работна среда.​