Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Актуални проблеми на българското здравеопазване разгледаха магистрите от специалност „Здравен мениджмънт“

Магистърски тези по актуални проблеми на българското здравеопазване защитиха магистрите от специалност „Здравен мениджмънт" по време на държавната сесия, провела се днес, 11 юни 2015 г., в Заседателната зала на Медицински университет – Варна.

Сред проблемите, които магистрите представиха в своите дипломни работи пред Държавната изпитна комисия, бяха  управлението на програми за превенция по социално значими заболявания като детско затлъстяване и захарен диабет, емиграцията на българските здравни специалисти, както и доброволчеството като философия и начин на живот. Бе представен и анализ и оценка на дейността и стратегии за развитие на различни по профил лечебни заведения, както и на факторите на дентално здраве.

В атмосфера на добронамереност и взискателност магистрите представиха резултатите от своите изследвания и отговаряха на въпросите, зададени им от Държавната изпитна комисия и колеги.