Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Студентите в МУ-Варна ще се обучават на ветроходен спорт

Демонстрационно учебно плаване в акваторията на Варненския залив се състоя на 11 октомври, събота. Ветроходният кораб Royal Helena отплува от Морска гара – Варна в 10:30 ч. с близо 100 души екипаж – чуждестранни и български студенти на МУ-Варна, заявили в предварително проведена сред студентите анкета желанието си да изучават и практикуват като спорт именно ветроходството.

Екипажът на кораба бе приветстван от новоизбрания заместник-ректор по „Иновации и транслационна медицина" проф. Христина Групчева, ръководител на Катедрата по очни болести и зрителни науки, и от проф. Диана Иванова – Декан на факултета по фармация.


Развитието и разрастването на МУ-Варна като един от водещите университети в страната, не някъде другаде, а в морската столица на България, съвсем естествено предполага създаването на условия за практикуване на ветроходен спорт. Още повече, че една голяма част от студентите, обучаващи се в англоезичните програми са от страни-членки на Европейския съюз като Германия, Великобритания, Швеция, Норвегия, Испания, Гърция, където ветроходният спорт е развит на много високо ниво.В резултат на това бе инициирана идеята в МУ-Варна да бъде разкрито обучение по ветроходство като част от задължителното обучение по спорт.

Виж Галерия.​