Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

МУ-Варна бе отличен със Знак за качество за работата си по Програма „Еразъм+“

В края на 2018 година Центърът за развитие на човешките ресурси прави обзор на осъществените през изминалата година дейности по най-голямата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт - „Еразъм+". За да отбележи широкия обхват и ползотворния ефект от работата, реализирана до този момент в България в рамките на програмата, на 6 декември 2018 г. Националната агенция проведе вече традиционната Валоризационна конференция по Програма „Еразъм+".

След осъществената валоризация на проекти по Програма „Еразъм+", стартирали през 2017 селекционна година, проектът за мобилност № 2016-1-BG01-KA103-022902 на Медицински университет - Варна получи висока оценка и беше отличен със Знак за качество.

Официалната церемония по награждаването се проведе на 06.12.2018 г. (четвъртък), в Централен военен клуб. Наградата получиха заместник-ректорът по международно сътрудничество и институционален координатор на Програма „Еразъм+" в МУ–Варна проф. Тодорка Костадинова и административният координатор г-жа Светлана Панайотова.

 

Медицински университет - Варна работи по програма „Сократ-Еразъм" от 2000 г. През 2007 г. университетът получава разширена университетска харта "Еразъм", а през декември 2013 г. - университетска харта за работа по програма „Еразъм +" за програмния период 2014-2020. МУ-Варна има сключени двустранни споразумения по програма „Еразъм+" с 47 университета от 19 европейски страни.