Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ


Уважаеми колеги,

На днешния 1 ноември отново отдаваме дължимите почит и признателност към всички заслужили българи, които със слово и дела през вековната ни история са допринесли за възраждането и съхранението на българската духовност и за нейното издигане като висша ценност.

Днес се прекланяме пред тези, които ни завещаха стремеж към знания и гордо усещане за национално самочувствие.

Пожелавам Ви възрожденският дух на знанието и творчеството да гори и да намира нови будни умове, които достойно да поемат факела на голямата българска академична общност, за да са живи традициите и за бъдещите поколения!

 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ!

 

 

                                                                                                                                 Проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н.

                                                                                 Ректор на Медицински университет

                                                                           „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна