Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Научна сесия на Медицински колеж - Варна

3 Октомври 2013
-
4 Октомври 2013Всички учасници в сесията, които желаят да им бъде издадена фактура, молим да се свържат с Финансово-счетоводен отдел кум МУ-Варна в деня на заплащането на таксата:
тел.: +35952 677027
e-mail: vic_ss@abv.bg