Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

До края на м. септември ще бъде обявен конкурс за финансиране на проекти от фонд „Наука“

​До края на месец септември ще бъде открита конкурсна сесия за подбор на научно-изследователски проекти за финансиране от фонд „Наука". Възможност за финансиране от фонда ще получат проекти от области, в които се извършва обучение на студенти и докторанти в МУ-Варна, а именно – медицина, дентална медицина, фармация, обществено здравеопазване, здравни грижи, биотехнологии и други.

Обявяването на конкурса очаквайте на интернет страницата на МУ-Варна.

Фонд „Наука" стимулира развитието на научно-изследователската дейност в Медицински университет – Варна, подпомага кариерното израстване на докторанти, постдокторанти и млади учени и осигурява конкурентно финансиране на научно-изследователски проекти и разработки с научна стойност, актуалност и практическо приложение.

 За допълнителна информация относно документите и процедурата при кандидатстване може да се обръщате към гл. ас. Мила Георгиева, д.и., и Кристалина Минкова в Отдел „Научна дейност и кариерно развитие", МУ-Варна, сграда Ректорат, ет.3, ст.319 , тел. 052 677083, 052 677084.

Виж повече.​​

​