Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Регионален обучителен курс по неврология в началото на октомври

​От 02.10. до 05.10.2014 г. Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика под егидата на Европейската академия по неврология организира регионален обучителен курс по неврология.

Основната цел на курса е да представи научни и практически знания по следните научни теми:

    1. Стареещият мозък, инсулт и деменция.
    2. Съвременни аспекти на неврорехабилитацията.
    3. Научни постижения в невросонологията.

Лектори на курса и организираните семинари ще бъдат водещи експерти в областта на неврологията и невросонологията от Австрия, Англия, България, Германия, Италия, Португалия, Финландия, Хърватия.

Курсът е  за специалисти, специализанти и студенти, които имат интерес  в тази област.

Доц. Андонова е готова да отговори на интереса и питанията на студенти от МУ-Варна:
Е-поща: drsilva@abv.bg
Сл. телефон: 052/ 978 540

Форумът ще се проведе в София, парк-хотел Москва. Работен език – английски.

Подробна програма, лектори и др. информация можете да видите на сайта на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика тук​