Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Нови хоризонти за разширяване на международното сътрудничество

От началото на учебната 2013-2014 година насам се наблюдава все по-голям интерес от страна на бившите съветски републики за партньорство с Медицински университет – Варна.  Към нашия университет бяха отправени предложения за съвместна учебна и научноизследователска дейност. Сред тях бяха представители на университети от Армения, Казахстан, Туркменистан, Азърбайджан, Грузия. Сред обсъжданите въпроси бяха не само студенти от споменатите държави да идват на обучение във варненското висше училище, но и наши преподавателски екипи да преподават там.

Медицинският университет във Варна има дългогодишни сътрудничества и партньорски отношения с редица държави в рамките на Европейския съюз. Медицинското висше училище обаче, не спира да търси нови възможности за разширяване на хоризонтите и бъдещото развитие на международните си контакти. Така например през изминалата година започна сътрудничество с Факултета по медицина на Washington University в Saint Luis, САЩ, за създаване на симулационен център. Съвместният проект предвижда въвеждането на симулационните модели в обучението на студентите по медицина.

***

МУ – Варна, си партнира с 53 университета и образователни институции​ от 34 държави на 4 континента. Партньорските отношения на Университета са на базата на двустранни договори за академично сътрудничество, засягащи учебната и научноизследователска дейност на четирите факултета към Университета (Медицина, Дентална медицина, Обществено здравеопазване и Фармация) и Медицинския колеж.

​