Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Започна записването за първия у нас курс по Амбулаторна орална хирургия

Университетският медико-дентален център към Медицински университет – Варна организира първия в страната курс по Амбулаторна орална хирургия, насочен към специалисти по дентална медицина. Курсът ще бъде разделен на три нива, като всяко ниво ще бъде с продължителност 2 дни. Първото ниво на курса ще се състои на 17 и 18 октомври 2015 г. в група от 10 до 20 участници. Всички успешно завършили курса ще получат Университетски сертификат.

Ръководител на курса ще бъде доц. Тихомир Георгиев д.м.от Катедрата по орална и лицево-челюстна хирургия и образна диагностика към МУ-Варна. В обучението ще се включат също д-р Стелиан Едрев и д-р Георги Папанчев от същата катедра.

До 12.10.2015 г. е крайният срок, в който желаещите да участват в курса, могат да се запишат. Таксата за участие на всяко едно ниво е 600 лв. (общо 1800 лв.).

Сметката, която трябва да бъде внесена съответната сума, е:

БАНКА ДСК, клон Варна

IBAN:BG24STSA93003100040700

За контакти и повече информация:

0898614905, tgeorgievphd@yahoo.com

 

Доц. Георгиев, разкажете малко повече за това какво ще представлява курсът по орална хирургия?

До този момент такъв тип курс не е провеждан в България. Отделни курсове по различни теми на специалността „Орална хирургия" през годините имаше, но подобен съвкупен курс не е имало до сега. Това е курс от три нива и ще предостави на начинаещите и желаещите да се обучават в дисциплината орална хирургия както теоретични, така и практични познания. За всяко ниво и тема от курса всеки един от курсистите ще трябва да си осигури подходящ пациент, на когото да извърши съответната операция. В края на курса всеки участник ще получи Университетски сертификат.


Този курс би бил полезен за начинаещи и новозавършили лекари по дентална медицина. Така ли е?

Не само за тях. Всъщност много опитни доктори не се престрашават да направят дадена манипулация - било то защото никога не са я правили, или пък защото са претърпели неуспех. Именно на тях даваме възможността да извършат съответната операция като предварително обсъдят с нас конкретния случай, състави се план на лечение и под наше ръководство изпълнят манипулацията. Според мен всеки дентален лекар занимаващ се с орална хирургия би имал нужда от подобен курс – за освежаване на теоретичните си познания, разширяване на практичните възможности и не на последно място - придобиване на нужното самочувствие да може сам да взема решение – нещо изключително важно в нашата професия.

Ще предоставим възможност за участие и на такива дентални лекари, които имат повече професионален опит, но биха желали да посетят само някое от нивата на курса, разглеждащо проблем, с който не са особено сигурни, че ще могат сами да се справят в кабинетите си. Разбира се, в тези случаи те ще заплащат само таксата за участие на самото ниво без да получават сертификат.


Откъде дойде идеята за подобен курс?

Тази идея ми се върти в главата от доста отдавна, но просто не беше узряла. От 2008 г. насам обучавам специализанти по орална хирургия. Доставя ми голямо удоволствие да виждам развитието на даден специализант и изпитвам вътрешно удоволствие от добре свършената работа. С доц. Пеев, от Катедрата по орална и лицево-челюстна хирургия, който смятам за мой ментор по отношение водене на курсове, вече втора година водим университетски курсове по дентална имплантология. Смятам, че добих опита за структурирането на един подобен курс. И не на последно място трябва да отбележа, че базата на Университетския медико-дентален център е наистина уникална! Няма подобна в страната, възможностите й са наистина неограничени! Използвам случая да изкажа голямата си благодарност към ректора на МУ-Варна проф. Красимир Иванов, затова че непрекъснато ни насърчава да търсим нови хоризонти и да продължаваме да се развиваме!

 

Кои са преподавателите, които ще участват в лекционния курс?

Курсът ще водим основно с д-р Едрев и д-р Папанчев, а за третото ниво, където ще обсъждаме и демонстрираме по сложни имплантологични техники, участие ще вземе и доц. Пеев.

 

Оперираните от курсистите пациенти ще заплащат ли стойността на извършената процедура?

Не, тъй като става въпрос за обучение, пациентите ще заплащат единствено консумативите, които са изразходвани по време на хирургичната процедура.

Виж програмата на курса