Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Втората национална дискусия от кампанията „Млад медик“ се проведе в „Св. Марина“ - Варна

На 06.07.2015 г. в зала „Вл. Иванов“ в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна се проведе Втора национална дискусия от кампанията „Млад медик”, организирана от в. Стандарт, Дарик Радио и Министерство на здравеопазването. На срещата присъстваха Министърът на здравеопазването д-р Петър Москов, проф. д-р Красимир Иванов – Ректор на МУ Варна, проф. д-р Радослав Радев - председател на Районната лекарска комисия - Варна и декан на факултета по медицина към МУ – Варна, г-жа Славка Бозукова – гл. Редактор на в. Стандарт и млади лекари от Варна.

Здравният министър д-р Петър Москов обяви, че младите лекари, които са избрали да следват не толкова дефицитни специалности, няма да плащат за обучението си. „Планираме таксата от 180 лева да се покрива със средства по оперативната програма за развитие на човешките ресурси. Най-вероятно това ще стане от септември“, заяви Москов.

Той изпълни поетите преди месец обещания на първата дискусия "Млад медик" - здравното ведомство вече ще плаща таксата за обучение на 221 специализанти в областите с най-голям недостиг на кадри - анестезиология, педиатрия, спешна медицина, неонатология, инфекциозни болести, патология. Освен това в парламента вече е и проектът за промени в закона за лечебните заведения.

На дискусията бяха поставени въпроси, свързани със заплащането на обучението на специализантите и възможността за провеждане на изпити за специалност извън София. Бяха обсъдени и възможностите и добрите практики за научно и кариерното развитие в университетските болници, както и възможностите за курсове в световни медицински центрове.

По време на втората дискусия "Млад медик", здравният министър д-р Петър Москов обеща от септември тази година държавата да поеме таксата от 180 лева за всички специализанти, не само на тези, които са избрали дефицитните направления и всички медицински университети в страната да получат право да провеждат изпити за придобиване на специалност от младите лекари. В момента това се прави само в София.

По време на дискусията, министър Москов обяви още, че че комплексният център за лечение на вродена коагулопатия (хемофилия) в университетската болница "Света Марина" във Варна ще се превърне в модел за цялата страна. Причината е, че тук специалистите са изградили електронна система за наблюдение на лечението на пациентите, която министърът разгледа по-рано през деня. Благодарение на електронния софтуер, контролът върху лечението на пациентите е много по-обективен и голям, а това води до повишаване на качеството му и до много по-ефективното изразходване на средствата. „В "Света Марина" има прекрасен център за лечение на хемофилия, който ще използваме като матрица в цялата страна. С приложения подход в клиниката на практика се спестяват средства, които могат да се използват за по-доброто лечение на пациентите с хемофилия.“, каза здравният министър Петър Москов.

„Софтуерът за редки болести представлява електронна база данни, която съдържа индивидуално електронно досие, включващо всички необходими демографски и медицински данни на всеки пациент. Новият софтуер ни дава възможност да правим справка и да получаваме информация по 68 критерия за всеки един пациент, както и да изпращаме директни протоколи за точното лечение към НЗОК. Софтуерът ни дава възможност за точен отчет на използваните количества медикаменти и възможност за планиране на съответните количества и разходи за бъдещо лечение“, обясни доц. Валерия Калева, началник на клиниката по детска хематология в "Света Марина".