Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Очаквайте през септември обявяване на конкурсната сесия на Фонд „Наука“ за 2015 г.

​​Отдел „Академична организация за клинични проучвания" информира за предстоящата конкурсна сесия на Фонд „Наука" за 2015. г. за финансиране на проекти, свързани с научноизследователска дейност. До края на месец септември със заповед на ректора ще бъде открит конкурсът, който ще бъде обявен и на интернет страницата на МУ-Варна.

Фонд „Наука" стимулира развитието на научноизследователската дейност в Мед​ицински университет – Варна, подпомага кариерното израстване на докторанти, постдокторанти и млади учени и осигурява конкурентно финансиране на научноизследователски проекти и разработки с научна стойност, актуалност и практическо приложение.​

За повече информация: тук