Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Продължава записването за курса по Клинична хомеопатия

Продължава записването за курса по Клинична хомеопатия за академичната 2015-2016 година за лекари и студенти по медицина в горни курсове. Той предлага на настоящите и бъдещите лекари възможността да обогатят терапевтичната си палитра с метода на клиничната хомеопатия, добиващ все по-голяма популярност сред лекари и пациенти по цял свят. Курсът се организира от МУ Варна съвместно с Европейската школа по клинична хомеопатия (ЕШКХ).

Общата продължителност на обучението е 2 години, организирано в два модула.  Първата година (I-ви модул) включва 6 съботно-неделни семинара, втората година (II-ри модул) – 5 съботно-неделни семинара. Семинарите се провеждат веднъж месечно в периода от ноември до април.

Завършилите първи модул, продължават обучението си във втори модул. Всяка година от курса приключва с издаване на Удостоверение  от Български лекарски съюз  за кредитна оценка (курсът се кредитира като продължителна квалификация от БЛС.) Успешно завършилите двугодишното обучение получават Удостоверение по клинична хомеопатия от съответния Медицински университет  и от ЕШКХ.

Какво още трябва да знаете?

Таксата за участие  -  192 лв. В цената са включени всички учебници, учебни помагала и разпечатки на лекционните курсове.

Първият модул от курса стартира на 7-8 ноември - Медицински университет  – Варна, ул. Марин Дринов №55,  аудитория 2.

График на семинарите:

1 семинар  7-8.11.15 г.

2 семинар  5-6.12.15 г.

3 семинар 16-17.01.16 г.

4 семинар  13-14.02.16 г.

5 семинар  19-20.03.16 г.

6 семинар  16-17.04.16 г.

Първият ден, при откриването, ще Ви очакваме в 8:15 часа, а през останалите дни курсовете ще започват в 9:00 часа. Всеки семинар има планирана обедна почивка от 12:30 до 14 часа. В събота семинарът приключва в 17:30, а в неделя в 16:30 часа.

Краен срок за записване  - 26 октомври.

За да се запишете в курса, е необходимо:

 

  • Да попълнете всички полета на заявката за записване;
  • Да преведете по банков път таксата за обучение от 192 лева с основание за плащане трите имена на курсиста и избрания модул за обучение по банкова сметка:


IBAN: BG24 STSA 930 031 000 407 00

BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД, Клон Варна


  • Да изпратете: попълнената заявка за участие, копие от платежното нареждане и копие от Вашата диплома за завършено висше медицинско образование, /за студентите – копие от първа страница на студентска книжка и страница на последния заверен семестър/ на пощенски адрес:

гр. София 1408, ж.к. Южен парк бл. 29, вх.Б, офис 1, ЕШКХ

или  на е-mail на EШКХ :  info@clinicalhomeopathy.eu

За повече информация: www.clinicalhomeopathy.eu

За контакти: д-р Татяна Бойкова - тел.: 0888929843

или на е-mail:info@clinicalhomeopathy.eu