Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Излезе брой 1 за 2015 г. на „Инфоакадемика“

Информационният бюлетин „Инфоакадемика" на МУ-Варна за вътрешно-университетски новини, списвано на всеки шест месеца вече 16 години, традиционно излезе за празника на славянската писменост - 24 май.

Списанието акцентира върху основни събития в периода от януари 2015 насам в университетския живот: академични новини, вести от основните събития на периода, организация и участие във форуми, международно сътрудничество, новини от университетските болници, хроника от публични лекции, акценти от студентския живот и от спортните успехи на студентите, новини от библиотеката и от издателството.

Ето и съдържанието на броя:

Модерен онкологичен и лъчетерапевтичен център бе открит в Университетската болница на Варна. Университетският медико-дентален център отвори спешен кабинет. МУ-Варна въвежда нова информационна система, обвързваща клиничното с предклиничното обучение на студентите. 3D прототипирането като част от новите технологии в обучението на студентите в МУ-Варна. Съветът за електронни медии (СЕМ) даде зелена светлина за старта на първата национална университетската телевизия - MU-Vi.tv. Нови възможности за сътрудничеството между България и Израел в областта на медицината. МУ-Варна сключи договор за сътрудничество по програма „Еразъм+" с Университета в Маастрихт, Холандия. Бъдещи лекари и медицински сестри от МУ-Варна на студентска олимпиада в Москва. За втора поредна година – Дни на отворените врати в МУ-Варна. „Престъпление е в XXI век болни от ревматоиден артрит да достигат до инвалидизация" (интервю с доц. д-р Вл. Кадинов). „Хубаво е, че сме различни" (интервю с доц. Зл. Стоянов). Академичен живот. Форуми от началото на 2015 (хроника). Студентски живот. Спорт. Библиотечни вести. Новини от университетското издателство. Предстоящи.

 

Можете да разгледате и изтеглите броя ТУК. ​