Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

В МУ-Варна стартира обучителен курс по история на медицината

Днес, 17 юни 2016г., в Медицински университет - Варна стартира първият модул на курса „История на медицината“ с водещ лектор  акад. проф. д-р Миладин Апостолов - подпредседател на БАНИ и председател на Отделението за науките. Курсът, който е организиран от Факултета по обществено здравеопазване, е в унисон с общата политика на университета за развитие на научното направление „История на медицината“. Участници в обучението са представители на академичната общност на МУ-Варна и на други университети в страната. Той дава възможност на участниците да съсредоточат усилията си върху социалните, научните и културните аспекти на историята на медицината, както и върху взаимовръзката между медицината и хуманитарните науки. Преподаването по история на медицината вече е задължителна част от обучението на студентите в МУ-Варна и реализацията на поредицата от обучителни модули по дисциплината ще помогне на изследователите и преподавателите да повишат квалификацията си и да научат новостите в научните разработки в тази област.