Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Курс по „Безопасна медицина” се провежда в МУ-Варна

​Първият в страната курс по „Безопасна медицина" се провежда в МУ-Варна. В курса, който ще продължи до 28 април 2016 г., участват студенти по медицина от V и VІ курс. Обучението дава необходимите познания и умения как бъдещите медици да откриват потенциалните рискове и възможности за предпазване на пациента от ненужна или потенциална вреда, получена в резултат на предоставена медицинска грижа.

В перспектива това обучение има амбицията да се ориентира към по-широк кръг студенти и от другите медицински университети, както и в необходима следдипломна форма на обучение.​