Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Курс „Директни възстановявания в антериорната и постериорната област“ стартира в МУ-Варна

​На 26 юни 2016г. в МУ – Варна стартира първият университетски курс за естетични възстановявания у нас - „Директни възстановявания в антериорната и постериорната област - теория и практика". Обучението ще се проведе в Университетския медико-дентален център, в който участниците ще имат възможност да проведат упражнения в модерно обзаведена фантомна зала и на специализирани модели. Обучението се състои от 1 модул, който се провежда в 1 пълен учебен ден (8 учебни часа) и е част от програмата за следдипломно обучение на Медицински университет - Варна. Курсът ще се води от Д-р Цветелина Борисова, д.м., специалист по оперативно зъболечение и ендодонтия.

Д-р Цветелина Борисова завършва образованието си във Факултета по дентална медицина към Медицински университет-София през 2006г. като магистър по стоматология. През 2013г. се дипломира като специалист по «Oперативно зъболечение и ендодонтия» и става административен асистент в катедра „Консервативно зъболечение и орална патология" Продължава развитието си като през 2015г. защитава докторантура на тема: „Оздравителни процеси на периапикални възпалителни изменения от ендодонтски произход след ретроградно запълване". С този дисертационен труд за първи път у нас се доказва, че  когато е изпълнен протоколът по описаната от нас методика за ортоградно запълване на ендодонта на зъба, използването на ретроградна заплънка не подобрява оздравителните процеси. Това от своя страна допринася за съкращаване на времето за изпълнението на цялата процедура, намалява риска за постоперативни усложнения и понижава значително разходите, необходими за изпълнението й. Д-р Цветелина Борисова непрекъснато се усъвършенства в професионален аспект като посещава множество курсове и семинари в България, Италия, Швейцария и др. От 2016г. д-р Борисова заема длъжността Главен асистент в катедра „Консервативно зъболечение и орална патология" към Факултета по дентална медицина.