Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Млади лекари от МУ-Варна с престижна титла в офталмологията

​Интервю: Велина Марковска

На 6 май 2016 г. в Париж бе проведен поредният изпит на Европейския борд по офталмология, в който участие взеха 5 специализанти и млади лекари от България, двама от които от Медицински университет – Варна. След успешно издържания професионален изпит за специалност на европейско ниво и постигнатите високи резултати ас. д-р Добрин Бояджиев и д-р Валери Шехеров от МУ-Варна ще носят титлата FEBO (Fellow of European Board of Ophthalmolgy).

 „На този изпит се явяват само хора, които са изключително мотивирани да направят кариера в сферата на офталмологията, като той е задължителен за Швейцария и препоръчителен за страни като Франция и Белгия. Аз съм особено горда, че всички българи, които се явиха, издържаха изпита успешно и ние сме една от малкото държави със 100%  успеваемост.  Щастлива съм, че тези млади хора ще останат да работят и да развиват кариерата си тук, в България, и се явяват на този изпит, за да докажат на Европа, че специалистите тук са на високо ниво." Това сподели проф. д-р Христина Групчева, зам.-ректор в МУ-Варна по иновации и транслационна медицина и председател на комисията по образование на Европейския борд по офталмология.

Д-р Добрин Бояджиев е роден във Варна. Завършва Пета езикова гимназия „Йоан Екзарх" в родния си град и медицина в Медицински университет – Варна. Асистент е към Катедрата по очни болести към МУ-Варна и ординатор в Очна болница от 3 години.

Д-р Бояджиев, вие се явихте и издържахте с изключително висок резултат най-престижния изпит в Европа в областта на офталмологията. Какво означава за вас титлата FEBO, която прибавихте към името си?

Това ми дава привилегията официално да съм член на Европейския борд по офталмология, което е ясен знак, че покривам европейските стандарти за образование в сферата на офталмологията - както теоретични, така и клинични.

Защо решихте да се явите на този изпит?

Направих го за самочувствие, за да проверя своето ниво, както и нивото на медицинското образование в България, в частност на Медицински университет - Варна и по-специално в нашата катедра и клиника. Смело мога да заявя, че то категорично отговаря на най-високите европейски стандарти за образование.

Какво време ви беше необходимо за подготовка за този изпит?

Мога да кажа, че подготовката ми тече още от самото начало на зачисляването ми като специализант под ръководството на проф. Групчева. Тя винаги ни е казвала, че е хубаво да се явим на този изпит и, разбира се, би било добре да го издържим. Аз през декември издържах изпита за специалност, а след това надградих още малко за изпита в Париж, който е на английски и изискванията са малко по-различни от познатите ми досега изпити.

Разкажете как протече изпитът?

Изпитът е доста по-сложен от този за придобиване на специалност в България. Състои се от писмена част под формата на тест с въпроси с подсказани отговори и устна част, която се провежда от 4 различни комисии с по 2-ма екзаминатори, които са разпределени в 4 различни сектора на офталмологията.

Европейците разчитат на тестови въпроси, тъй като се смята, че това е най-обективният начин за оценяване знанията на даден кандидат. На този изпит имаше 52 тестови въпроса, всеки с по 5 подусловия, като всяко подусловие може да бъде вярно или грешно. Отговаряйки, ние трябва да сме уверени във верността или неверността на дадения въпрос, защото при неправилен отговор ни се отнемат точки. След писмената част следва и устният изпит. Всеки екзаминатор изпитва кандидата в рамките на 7 минути и половина върху различни клинични случаи. В края на устния изпит всеки кандидат получава сумарна оценка от всяка двойка екзаминатори, след което се оформя обща оценка от двете части.

Как определяте теста и целия изпит, труден ли беше за вас?

Да, тестът беше труден. Резултатът ми е висок, но не съм решавал толкова трудни тестове до момента. Затова летвата е толкова висока. От устната част се притеснявах по-малко, там трябваше да решаваме клинични тестове.

Чувствате ли се по-уверен след този изпит?

Да, определено се чувствам по-уверен.

Как виждате бъдещето си?

Бъдещето си не го виждам много по-различно от това, което е в момента. Удовлетворен съм от това, което се случва в моята професионална кариера и смятам да вървя напред тук във Варна. Доставя ми удоволствие да работя със студенти и смятам, че съм полезен на тях, както и те на мен.

Европейският съвет по офталмология (EBO) е основан през 1992 г. в Лондон и е постоянна работна група по специалността към Европейския съюз на медицинските специалисти (UEMS). Това е единствената професионална европейска организация в тази медицинска област.