Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Медицинските университети – важен фактор в развитието на медицински и здравен туризъм в България

​Ролята на медицинските университети и значението на образованието и подготовката на кадри в тази сфера бяха обсъдени през третия ден на четвъртата национална конференция „България – дестинация за медицински и здравен туризъм", която се проведе от 30 юни до 2 юли 2016 г. в КК „Камчия" край Варна.

По време на дискусиите бяха обсъдени и тенденциите за все по-голямата необходимост и търсене на завършили медицински и здравни специалисти в областта на туризма. МУ-Варна бе представена от доц. Клара Докова – зам.-декан на Факултета по обществено здравеопазване, проф. д-р Димитричка Близнакова - директор на Медицинския колеж, и доц. Силвия Борисова – ръководител на Катедрата по здравни грижи. Те представиха доклад на тема „Подготовката на кадри за здравен туризъм – обща грижа на бизнеса и университетите", изнесен от доц. Докова.

В останалите дни на конференцията бяха дискутирани действащите законодателни и нормативни уредби, логистиката и координацията между различните звена, използването на ресурсите,  които страната ни предлага, както и перспективите и добрите практики в България.

Конференцията се проведе под патронажа на Министерството на туризма и със съдействието на министерствата на здравеопазването, на външните работи, на образованието и науката, на околната среда и водите и на труда и социалната политика, като участие взеха още представители на Български лекарски съюз, Български фармацевтичен съюз, лекари, представители на общини, болници, хотелски комплекси и туроператори.