Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Първи национален симпозиум по обструктивна сънна апнея и хъркане – 16-18 октомври

От 16 до 18 октомври в хотел-галерия „Графит" във Варна ще се проведе Първият национален симпозиум по обструктивна сънна апнея и хъркане. Форумът се провежда под патронажа на ректора на МУ-Варна проф. д-р Красимир Иванов и ще бъде с международно участие. Сред гост-лекторите от чужбина са проф. Еверт Хаманс, проф. Мустафа Адали, проф. Ицак Браверман, проф. Левент Йостюрк, проф. Хешам Негм, доц. Андреа Нагос, д-р Магне Твинерайм, д-р Фахри Йилдиз, д-р Винфрид Хоенхорст.


Съвременните методи за диагностика и лечение на обструктивната сънна апнея, нарушенията на дишането, както и модерната безкръвна хирургия ще бъдат сред дискутираните теми. Ще бъдат засегнати и въпросите за радиочестотната термотерапия при лечението на хъркането и сънната апнея. Специално внимание ще бъде обърнато и на устройствата за лечение на хъркането, посредством придвижване на долната челюст напред.

Виж програмата.