Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Участници от МУ-Варна спечелиха специална награда на VI-ти Конгрес по фармация

Представители на МУ - Варна взеха активно участие в VI-ти Конгрес по фармация. Той се проведе от 13 до 16 октомври 2016 г. в град Сандански под мотото „Pharmaceuti QoL Challenges and Avenues". Организатор е Българско научно дружество по фармация с подкрепата на Български фармацевтичен съюз.

Участниците от МУ – Варна спечелиха отличие в областта на Социалната фармация, присъдено за постерна презентация на тема "Роля на фармацевта за подобряване качеството на живот при пациенти със сезонен алергичен ринит" с авторски колектив А. Тодорова, А. Цветкова, М. Арнаудова, К.Андреевска, Д. Димитров.

По време на събитието международно признати експерти в областта на фармацевтичните науки дискутираха съвременните научни достижения и предизвикателствата в бързо променящия се свят на фармацията като интегрален елемент на здравеопазването.

Конгресът се провежда на всеки четири години. Водещи изследователи имат възможността да споделят опита си, научните си проучвания, както и визията си за бъдещите предизвикателства пред фармацевтичната наука и практика.