Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Научноизследователски институт е разкрит към Медицински университет - Варна

В структурата на МУ - Варна e разкрит с Решение на Министерски съвет научноизследователски институт, който включва научно-приложни секции  в областтите „Медицина“, „Фармация“, „Дентална медицина“ и „Обществено здравеопазване“.

Мисията на Научноизследователския институт е да бъде академична платформа, която да подпомага създаването и изпълнението на иновативни изследователски проекти, като подкрепя учените в сферата на медицината, фармацията, денталната медицина и общественото здравеопазване.