Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Очаквайте новата конкурсна сесия на фонд „Наука"

​ Уважаеми колеги,

Отдел „Академична организация за клинични проучвания“ Ви информира за предстоящата конкурсна сесия на Фонд „Наука” за 2016 г. за финансиране на проекти, свързани с научноизследователска дейност.

Конкурсът ще се открие със заповед на Ректора и ще бъде обявен на интернет страницата на МУ-Варна до края на месец септември.

За първа година на нехабилитираните преподаватели на МУ– Варна, с  придобита образователна и научна степен „Доктор“  се дава възможност да кандидатстват като ръководители на научноизследователските екипи.

За повече информация