Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

11-ти януари – Ден, свободен от учебни занятия


​Във връзка с усложнената пътна обстановка поради лошите метеорологични условия в област Варна, на основание чл.12, ал.4 и чл.53, т.13 от Правилника за дейността на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов", гр. Варна, Ректорът на МУ-Варна обявява 11-ти януари 2017 г. за ден, свободен от учебни занятия, и неприсъствен ден за работещите в МУ-Варна.

Не важи за служители, които работят по проекти, работници по подръжка на сградите и общежитията, както и транспорта.