Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

МУ-Варна прие собствена „Политика на отворен достъп до научни изследвания“

​На последното си заседание Академичният съвет прие „Политика на отворен достъп"  до научни изследвания на Медицински университет - Варна". През последните години движението за отворен достъп (ОД) в науката се наложи като световна тенденция. Това е практиката на предоставяне на онлайн достъп до научна информация, която е безплатна за крайния потребител и може да се ползва многократно.

Създаването на свободни научни платформи, репозиториуми и колекции с пълнотекстов достъп до бази данни е само част от новия модел на научно общуване. Десетина български университети и научни институти, сред които и МУ-Варна, вече имат свои репозиториуми (електронни архиви с открит достъп) и те са част от глобалната изследователска инфраструктура.

Медицински университет – Варна е първият български университет и въобще научна институция, която не само създаде и поддържа свой репозиториум - Medical Academic Repository и Online платформа за научна периодика​ с 10 онлайн списания, 8 от които на английски език, но прие и конкретна Политика на отворен достъп.

Декларираната официално политика е част от визията на университета за създаване на достъпно и динамично научно пространство. С подобни политики са повечето водещи университети като Харвард Медикал Скул, Оксфорд, Кембридж, Хайделберг, Хумболтовия университет, Масачузетския технологичен институт и много други. Само в Европа официално декларираните политики на ОД са над 400.

Глобалното движение за OД до резултатите от научните анализи и изследвания е приоритет и в стратегията на Европейската комисия за развитие на научните изследвания и иновации.  Повечето големи международни донори, финансиращи научни изследвания, подобно на ЕК с програмата си Хоризонт 2020, подкрепят и насърчават ОД като условие за финансиране.

Очаква се тези политики да подобрят условията за научноизследователска дейност, като се намали административната тежест, свеждайки до минимум времето, отделяно за търсене и достъп до информация.