Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Приключи летният стаж на студенти от СДМУ „И.И. Мечников“ - Санкт Петербург в МУ-Варна

За трета поредна година студенти от Северозападен държавен медицински университет „И. И. Мечников" в Санкт Петербург проведоха лятната си практика в учебните и клинични бази на Медицински университет – Варна в рамките на договор за двустранно академично сътрудничество.

В периода 17-31 юли 2016 г. шестима студенти по медицина и шестима студенти по обществено здравеопазване, съпровождани от проф. д-р Наталия Петрова – Началник на Центъра за подготовка на програми за бакалаври, специалисти и магистри в петербургския университет, се обучаваха под ръководство на доц. д-р Бранимир Каназирев, доц. д-р Йото Йотов, доц. д-р Васил Божков, доц. д-р Наталия Ушева и доц. Маринела Грудева. Нов момент в Работната програма за академичната 2015/2016 година бе обменът на докторанти и специализанти.

В петък, 29 юли 2016 г., се състоя церемония по връчване на сертификатите на руските студенти. След неформална дискусия относно цялостното провеждане на стажа проф. д-р Златислав Стоянов – заместник-декан на Факултета по медицина поздрави участниците за показаното усърдие и ангажираност и връчи документите за успешно преминат стаж.

Удовлетворени от работата си през изминалите две седмици, руските студенти по медицина споделиха, че ще запомнят стажа си с модерното технологично оборудване на клиничните бази и високия професионализъм на лекарите и сестрите в Университетска болница „Св. Марина". От своя страна, стажантите по обществено здравеопазване бяха впечатлени от разнообразието на организираната им програма, включваща както занимания в учебните бази на Медицински университет – Варна, така и посещения в Община Варна, Български червен кръст, Дневен център „Ривиера“, Областна дирекция по безопасност на храните, както и срещи и дискусии с представители на неправителствени организации, бивши възпитаници на Факултета по обществено здравеопазване и други.

От името на цялата група, проф. Наталия Петрова благодари на ръководството на МУ-Варна за това, че превърна в традиция обмена между двата университета, на студентите от МУ-Варна  – за оказаната помощ и организацията на културната и развлекателна програма извън клиничната практика, както и на отдел „Международно сътрудничество" за цялостната координация и безупречна организация на летния стаж.
Днес  е първият ден от стажа на групата студенти и специализанти от МУ-Варна, която замина за Санкт Петербург, за да проведе лятната си практика на реципрочни начала в партньорския ни университет.