Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Студенти от МУ-Варна обменят знания и умения в Медицинския университет в Санкт Петербург

„Можеш да постигаш мечтите си по целия свят!" - с това мото започна двуседмичният летен стаж на студентите от Медицински университет – Варна в Северозападен държавен медицински университет „И. Мечников" в Санкт Петербург. От 3 до 16 август  8-те студенти по медицина от нашия университет ще се включат в работата на клиниките по ендокринология, сърдечно-съдова хирургия, педиатрия и вътрешни болести. Всички те отговориха на критериите за класиране за стажа с много добър и отличен успех и вземане на активно участие в студентските инициативи, свързани с учебната, научноизследователската, културната и социалната дейност на университета. Тази година ръководители на групата са проф. Тодорка Костадинова – заместник-ректор по международно сътрудничество, акредитация и качество, и доц. Емануела Мутафова – декан на Факултета по обществено здравеопазване.

В рамките на първата седмица българските студенти проведоха „блиц тренинг" в симулационния център на Катедрата по обща медицина. В музея на история на медицината и на развитието на университета стажантите успяха да видят ценни книги и медицински инструменти от различни епохи на развитието на медицинската наука и практика (оригинал от Авицена, ръчно изработени стари атласи по офталмология, пълни комплекти за спешна помощ от преди 2 века и др.).


Освен за студентите първата седмица от стажа бе успешна и обещаваща и за развитието на двустранното сътрудничество между двата университета. В рамките на няколкото проведени срещи на проф. Костадинова със заместник-ректора по науката и международното сътрудничество – проф. Алексей Викторович, с декана и ръководството на Факултета по обществено здравеопазване и здравен мениджмънт и с ръководителя на отдела по международно сътрудничество – д-р Наталия Цинзерлинг, бяха обсъдени възможностите за съвместни програми за обучение и специализация, както и съвместна работа по международни проекти.


Развитието на двустранното сътрудничество се подкрепя и от генералното консулство на България в Санкт Петербург с активното съдействие на генералния консул г-жа Петя Несторова. На 6 август в консулството бе проведена работна среща между г-жа Несторова и проф. Костадинова, на която се обсъдиха конкретни въпроси относно престоя на българските студенти в Санкт Петербург, както и варианти за разширяване на сътрудничеството в други насоки – културен обмен, социални проекти, околна среда и здраве в големите градове. Проф. Костадинова благодари на г-жа Несторова от името на Ректора на МУ-Варна проф. д-р Красимир Иванов и академичното ръководство за професионалното и бързо уреждане на всички визови въпроси и цялостната подкрепа на двустранното сътрудничество между двата университета.