Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Посланикът на България в ЮАР се срещна с делегацията на МУ – Варна в Кейптаун

Нейно превъзходителство г-жа Катя Делева, Посланик на РБългария в ЮАР се срещна днес с делегацията на МУ- Варна, която продължава представянето на международната студентска борса за културен и образователен обмен по програма „Еразъм+“ на Европейската комисия.

Г-жа Делева изрази задоволството си от представеното високо европейско ниво на МУ – Варна и изказа благодарности към академичното ръководство за изключителния принос за популяризиране на българското образование и наука в ЮАР. Посланикът ни се ангажира с оказване на подкрепа и съдействие при осъществяване на бъдещи контакти с университетите в Кейптаун, в които има програми по медицина, с което бе поставено едно ново начало на сътрудничеството ни с ЮАР.