Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

На 17 юли се провежда кандидатстудентският изпит за специалността „Управление на здравните грижи“

Днес, 17 юли, в Медицински университет - Варна се провежда кандидатстудентският изпит за специалността „Управление на здравните грижи", образователно-квалификационна степен „магистър". В 8:00 ч. кандидат-студентката Мария Кузманова от Варна изтегли конкурсни теми №5 „Утвърждаване на професията – нови задачи и функции на професионалистите по здравни грижи" и №12 „Приоритети и предизвикателства пред управлението на здравните грижи". Два часа е времето, с което разполагат кандидатите, за да напишат есе върху една от изтеглените теми по техен избор.

Очаквайте обявяването на резултатите на сайта на МУ-Варна и на информационните табла на главния вход на сграда „Ректорат".  

На всички кандидати пожелаваме успех!

 

​