Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Нанохирургия - лекция на проф. д-р Никола Колев, д.м.н.

9 Май 201414:00

На 09 май 2014 г. от 14.00ч. в аудитория „Проф. Вл. Иванов“ на МБАЛ „Св. Марина“ - Варна
Проф. д-р Никола Колев, д.м.н.​
Ръководител Катедра по обща и оперативна хирургия
МУ – Варна
ще изнесе академична лекция на тема:
НАНОХИРУРГИЯ
Ще бъде представен обзор на нанохирургията, която е високотехнологично течение в хирургията, целящо решаване на нерешени до сега проблеми и път към индивидуализираната медицина.
***
Поканени са студенти, преподаватели, стажант-лекари, лекари специализанти, общо практикуващи лекари, лекари специалисти, любознателни граждани и пациенти.