Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Националното представителство на студентските съвети обявява национален конкурс „Носители на просвета 2015"

По случай 24 май, Деня на Славянската писменост и българската култура, Националното представителство на студентските съвети обявява мащабен национален конкурс на тема „Носители на просвета 2015".

Организаторите от НПСС са нарекли конкурса „Носители на просвета", водени от убеждението си, че културата, образованието и науката са истинските носители на надеждата за по-доброто и устойчиво бъдещето на България. А всички добри идеи и примери в тази насока следва да се отбелязват, отличават и насърчават. Конкурсът цели да събере, покаже и популяризира именно онези положителни събития, идеи, послания и личности в България, които свързваме с темите за развитието и по-доброто бъдеще на българската култура, образование и наука.

В проекта могат да участват всички български студенти в бакалавърска или магистърска степен, обучаващи се в български или чуждестранни висши училища. В отделни случаи ще бъдат допуснати до участие и материали на ученици (в 11-ти/12-ти клас) или наскоро завършили студенти. Целта на организаторите е не просто да не се ограничава кръга от участници и тяхната креативност при интерпретацията и отразяването на темата, а напротив – авторското начало да бъде максимално насърчено и изявено.

Конкурсът ще се проведе в пет категории:

Категория „Снимка" – авторски снимки, които изразяват авторовата интерпретация на участниците по темата

Категория „Кратко есе" – есе (до три страници) по актуален въпрос, свързан с темата. Обект на есето могат да бъдат идеи, послания, събития или други асоциации, които авторът прави с развитието на културата, образованието, науката в България – днес и в бъдещ план

Категория „Те – носителите на просвета 2015" – номинация до 2 страници) на личност от българската културна, образователна или научна общност, която участниците в конкурса номинират за получател на званието „Носител на просвета 2015". Своята теза или номинация по темата на конкурса участниците могат да запишат и на видео-клип с продължителност до 3 мин.

Най-добре аргументираните и убедителни номинации ще бъдат отличени по време на конкурса „Студент на годината 2015" със специален приз.

Категория „Аз – носител на просвета 2015" – категория за насърчаване на положителните личностни и групови модели за поведение и подражание, базирани на собствения принос и индивидуалната отговорност. 
В рамките на кратък текст (до 3 страници) се описва добра практика или идея за добра практика (с описание/план на реализацията й) в сферата на културата, образованието или науката – дело на отделни студенти или студентски формални или неформални групи и организации. 

Категория twitter-съобщение – конкурс за кратко съобщение до 180 знака в социалните мрежи Twitter или Фейсбук, което адресира темата за носителите на просвета днес, в България с интерпретация, избрана от автора.

Материалите трябва да се изпратят на адрес 24may@npss.bg най-късно до 20 април 2015 г.

Победителите и наградите във всички категории ще бъдат определени от жури, сформирано от представители на Националното представителство на студентските съвети, академичната общност и организации-партньори на НПСС от гражданския и частния сектор.

Церемонията по обявяване и награждаване на победителите ще се проведе на 5 май 2015 г. в град София.