Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Нови кратки подготвителни курсове по биология и химия за кандидат-студенти от март

От средата на м. март до средата на м. април тази година в Медицински университет – Варна, ще се проведат нови кратки подготвителни курсове по биология и химия за кандидат-студенти за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация.

Краткият подготвителен курс по биология, чиито организатор е Катедрата по биология към МУ – Варна, ще бъде с продължителност 30 часа и ще се проведе в рамките на 5 седмици по 6 часа на посещение. Датите са 16.03., 23.03., 30.03., 06.04. и 13.04. Подготовката по биология ще включва теория и решаване на тестови задачи.

Новият кратък подготвителен курс по химия, който организира Катедрата по химия, също ще бъде в рамките на 5 седмици, но с обща продължителност 40 часа - по 8 часа на посещение. Стартът на курса е 15 март, а следващите дати са 22.03., 29.03., 04.04. и 05.04.

За повече информация, виж тук