Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Регистрациите и приемането на абстракти за Международната научна конференция NuGO Week вече започна

Най-престижната научна конференция на Европейската асоциация по нутригеномика (NuGO), на която Медицински университет - Варна от тази година е пълноправен член, ще се проведе в периода 8-11 септември в Институт Везувий в Италия.

Единадесетата годишна конференция по нутригеномика, 11th NuGO Week, ще протече под надслов „Нутригеномика на храните". Подробна информация относно подтемите можете да намерите на страницата​ на Конференцията, която вече е отворена за регистрация и подаване на абстракти.

Краен срок за абстракти: 23 юни 2014 г.