Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Полски специалист по нуклеарна медицина ще бъде гост-лектор в МУ-Варна на 23 септември

23 Септември 201413:30

На 23.09.2014 г. от 13:30 часа в аудитория "Проф. Владимир Иванов" в Университетската болница "Св. Марина" д-р Йоланта Куниковска от катедрата  по Нуклеарна медицина към Варшавския медицински университет ще изнесе лекция на тема:  "Polish experience in Peptide Radionuclide therapy PRRT ". Лекцията ще бъде на английски език. Д-р Куниковска пристига при нас по покана на доц. д-р Павел Бочев от Катедра по образна диагностика и лъчелечение на МУ-Варна в рамките на сътрудничеството по програма „Еразъм" между Медицински университет - Варна и Варшавски медицински университет, Полша.

Виж повече