Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Общо събрание на Медицински колеж

12 Април 201616:00

На основание чл. 78 от Правилника за дейността на Медицински университет – Варна и съгласно Решение на Колежански съвет от 19.02.2016г, на 12.04.2016 година от 16:00 часа в зала 112 на Медицински колеж-Варна, ще се проведе заседание на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на Медицинския колеж-Варна при следния дневен ред:

  1. Избор на Председател и Заместник-председател на Общото събрание на Медицински колеж-Варна.
  2. Отчет на Директора на Медицински колеж-Варна  за периода април 2012 - април 2016 г.
  3. Избор на Председател и членове на комисията по качество на Медицински колеж-Варна
  4. Избор на членове на Съвета на колежа.


    Председател на Общото събрание:                                                
    доц. д-р СТЕФАН ЦЕКОВ, дм