Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Заседанието на Общото събрание на МУ–Варна ще се състои на 19 март

На 19.03.2018 г. от 14.00 ч. в Първа Аудитория, сграда Ректорат ще се проведе заседание на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на Медицински университет – Варна.

 

Дневният ред на заседанието включва:

  1. Отчет на Ректора за периода м.март 2017-м.март 2018г.
  2. Отчет на Контролния съвет - представяне на становищата на Контролния съвет за изпълнението на бюджета за 2017г. и за проектобюджета за 2018 година.
  3. Приемане на изменения и допълнения на Правилника за дейността на МУ-Варна.
  4. Произвеждане на частични избори на членове на Академичния съвет:
  5. Произвеждане на частичен избор на нов член на Контролния съвет от квотата на Студентски съвет.

 

Общият брой на членовете на висшия ръководен орган на университета е 140 души -  хабилитирани и нехабилитирани преподаватели, представители на студенти и докторанти, представители на служители на администрацията.

 

Членовете на Общото събрание ще получат електронна покана за заседанието на Общото събрание с приложен дневен ред.

 

Членовете на Общото събрание, които имат уважителни причини за отсъствие от заседанието, следва да подадат информация на ел.поща:

AC.secretariat@mu-varna.bg до 15.03.2018 г.