Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Общо събрание на факултета по обществено здравеопазване

10 Май 201614:00

​Уведомяваме Ви, че на 10.05.2016 година от 14:00 часа в II аудитория (сграда Ректорат, етаж 3), съгласно решението на Факултетен съвет от 25.04.2016г. ще се проведе заседание на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на Факултет Обществено здравеопазване при следния дневен ред:

  1. Избор на Председател и Заместник-председател на Общото събрание.
  2. Мандатен отчет на Декана за периода м. май 2012 – м. май 2016г.
  3. Избор на Декан.
  4. Избор на членове на Факултетния съвет на ФОЗ.