Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Общо събрание на МУ – Варна ще се състои на 17 март

На 17.03.2014 година от 14.00 часа във Втора аудитория (сграда Ректорат, ет. 3), на Медицински университет – Варна, ще се проведе ОБЩО СЪБРАНИЕ  на Медицински университет – Варна, съгласно решение на АС от 03.02.2014 г.

В дневния  ред на Общото събрание ще бъде включен годишният отчет на Ректора, както и  актуализиране на „Правилника за дейността на МУ-Варна". Ще се проведе и гласуване за представители на студентите за попълване на квотата на Студентския съвет към състава на Академичния съвет на Университета. Контролният съвет ще представи своя отчет, становища за изпълнение на бюджет 2013 и за проектобюджет 2014.

Общият брой на членовете на висшия ръководен орган на Университета е 205 души -  хабилитирани и нехабилитирани преподаватели, представители на студенти и докторанти, представители на служители на администрацията. За първи път за свикване на Общото събрание на членовете официалната покана за участие е изпратена по електронен път. Членовете на висшия ръководен орган трябва да потвърдят присъствието си на електронна поща: AC.secretariat@mu-varna.bg до 11.03.2014 г.