Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Обучение за водещата библиографска и наукометрична база данни Scopus

28 Май 201914:00
-
28 Май 201916:00

На 28 май 2019 г. от 14 часа в Заседателна зала, ет. 2, сграда Ректорат, ще се проведе обучение за ползване на инструментите на база данни Scopus. Водещ на семинара ще бъде Питър Пороз - консултант по  научноизследователска дейност в Scopus.Обучението e ориентирано към всички преподаватели и докторанти на МУ-Варна исе организира от издателство Elsevier и университетската библиотека.