Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Излязоха резултатите за изпитa по химия за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация

Днес се обявяват резултатите от писмените конкурсни работи от изпита по химия за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация. Оценките си кандидат-студентите могат да проверят тук или да изтеглят от тук.

Всеки кандидат, който желае, може да идентифицира писмената си работа на 20 и 21 юли 2015 г. в IV аудитория, сграда Ректорат (ул. „Марин Дринов" № 55), от 09.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.00 часа. Идентифицирането ще става само ЛИЧНО срещу представяне на документ за самоличност. По време на запознаване с писмената конкурсна работа не се разрешава изнасяне, копиране и преписване на писмената работа, както и предоставяне на копие на работата впоследствие.

1200 беше общият брой на кандидат-студентите, които подадоха документите си за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация.