Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

МУ-Варна участва в Евро-азиатски форум за интеграция в гр. Маскат (Оман)

Процедури за признаване на дипломите в Оман на лекари, получили квалификацията си в страни от ЕС, както и възможности  за отпускане на стипендии на студенти от Султана за обучение в Медицински университет – Варна, бяха сред обсъдените въпроси на конференция за образование, състояла се в столицата на Султанат Оман – гр. Маскат.

Провелата се от 1 до 4 юни конференция на тема „Съвместни изследвания за бакалавърски, магистърски степени и дистанционно обучение"  бе в рамките на Евро-азиатски форум, в който бе представена и нашата страна в лицето на Декана на Факултета по дентална медицина доц. д-р Цветан Тончев и Ръководителя на Отдел „Международно сътрудничество" в МУ-Варна - г-жа Анета Докова. На форума присъстваха представители на Министерството на външните работи, висши училища, общините и бизнеса.

​Програмата на събитието включваше  още изложение на български услуги, продукти, образователни институции и производители, както и индивидуални срещи за установяване на контакти между българския и оманския бизнес, образователен обмен.

 Проведени бяха и Конференция за строителство - „Големите инфраструктурни проекти в региона и възможностите за сътрудничество", както и Конференция на иновациите и инвестициите - „Новаторски решения в селското стопанство и преработвателната промишленост, приложението им в Персийския залив". Представени бяха редица инвестиционни проекти.