Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

ХV Международна научна конференция "Образование, наука, икономика и технологии"

20 Юни 2019
-
21 Юни 2019

ХV Международна научна конференция "Образование, наука, икономика и технологии"

20 юни - 21 юни 2019 г.

Университет "Проф. д-р А. Златаров"- Бургас

http://www.conference-burgas.com/index.html