Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Текущите дейности по проекта за изграждане на онкологичен и лъчетерапевтичен център бяха представени на пресконференция в УМБАЛ „Св. Марина“

Средно 9 000 болни годишно ще бъдат обслужвани в уникалния по рода си онкологичен и лъчетерапевтичен център в Университетската болница „Св. Марина" във Варна, който е в процес на изграждане от м. октомври 2012 г. Това стана ясно по време на състоялата се вчера в УМБАЛ „Св. Марина" – Варна пресконференция за представяне на текущите дейности по проекта. Той е по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013, част е от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерството на здравеопазването и се осъществява по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации".

В рамките на пресконференцията Стойка Таскова, национален координатор на Средносрочната рамкова инвестиционна програмата, поясни, че в нея са включени 17 лечебни заведения и преструктуриране на осем дома за медико-социални грижи, като общият бюджет е 148 млн. лв. Тя допълни, че за осъществяването на целите са набелязани конкретни дейности, включващи разширяване на възможностите в областта на онкологията и лъчелечението, в това число - изграждане на онкологичен и лъчетерапевтичен център в УМБАЛ "Св. Марина".

Университетската болница "Св. Марина" във Варна е единствената в Североизточна България за лечение на най-тежките заболявания, включително и онкологични такива. Към момента напълно е реновирана сградата, в която ще се намира центърът. Доставени са и се подготвят за пускане в експлоатация два мултимодални линейни ускорителя с многолистов колиматор и съответната планираща система, компютърен томограф за виртуална симулация, необходимата дозиметрична апаратура и имобилизиращи устройства. За разполагане на линейните ускорители са изградени два бункера и прилежащите им технически специализирани и помощи помещения. Отпуснати са 6 млн. лева за закупуване на линеен ускорител за стереотактично лъчелечение и радиохирургия, който ще бъде първият от този клас в България и ще даде възможност българските пациенти да получат този специфичен вид лъчелечение, без да се налага да пътуват в чужбина и да плащат за него.

Всичко това ще позволи прилагане на най-съвременните високотехнологични методи за лъчелечение, разкриване на нови работни места за медицински специалисти, обхващане на показаните за лъчелечение болни с онкологични заболявания. Реализирането на проекта е не само от регионално, но и от национално значение предвид на вече доставеното и очаквано оборудване, даващо възможност за прилагане на всички лъчетерапевтични техники и поемане на голям брой онкоболни не само от региона, но и от страната.