Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Пресконференция за отчитане на дейността по проект: Изграждане на онкологичен и лъчетерапевтичен център Света Марина-Варна

17 Декември 201510:30

На 17 декември 2015г. ще се проведе пресконференция за отчитане изпълнението на дейностите по проект BG161PO001/1.1-08/2010/009 „Изграждане на онкологичен център „Св. Марина", Варна.

Събитието ще се проведе от 10.30ч. в зала „Владимир Иванов" в УМБАЛ „Св. Марина"- Варна.

​Покана